כניסה לאזור האישי

הרווח שלכם

בעלי הדירות מרוויחים

בשונה ממרבית החברות היזמיות בתחום, החברה להתחדשות ירושלים משמשת בשני הכובעים – זה של היזם וזה של הקבלן המבצע, דבר המהווה בעבורה ובעבור בעלי הדירות יתרון משמעותי. בעלי הדירות מתנהלים מול גוף אחד ויחיד, שאחראי מבחינתם על כל התהליך מתחילתו ועד סופו. ההקפדה על סטנדרטים גבוהים של בנייה וגימור היא אבן יסוד בפרויקטים של החברה להתחדשות ירושלים, תוך תכנון מדויק של כל פרט ובחירה מדוקדקת של חומרי הגלם, והתאמה לתקני הבטיחות העדכניים ביותר. בפרויקט פינוי-בינוי, בעלי הדירות נהנים משיפור ושדרוג של הדירות והבניין, הכוללים את המרכיבים הבאים:

דירה חדשה גדולה יותר

גודל הדירה החדשה בפרויקט נקבע הן על פי תשריט בית משותף, שהוא ייחודי לכל בניין, והן על פי התוספת המקסימלית שהרשות המקומית מאשרת בפרויקט התחדשות עירונית. בסיס המדידה הוא שטח ה"פלדלת", כלומר שטח הדירה הקיימת כולל מרפסות מקורות. יש לציין שהתוספת לדירה הישנה היא במ"ר ולא באחוזים, כך שבעלי דירות קטנות בבניין יוצאים נשכרים במיוחד

שיפור מיקום הדירה בבניין

הדחרה החדשה תמוקם בקומה גבוהה יותר מהדירה הישנה, בהתאם לתכנון הבניין ובהתאם לרצון בעלי הדירות.

מרפסת שמש

לכל דירה חדשה בבניין תוצמד מרפסת שמש בגודל מקסימלי, ששטחה יתווסף לשטח התוספת המאושרת לדירה.

ממ"ד

בכל דירה חדשה ייבנה חדר ממ"ד – מרחב מוגן דירתי, שיהווה חלק משטח התוספת לדירה החדשה וששטחו המינימלי יהיה 12 מ"ר ברוטו.

מקום חניה פרטי ומחסן

לכל דירה יוצמד מקום חניה שיירשם בטאבו (על פי התקן שתקבע הרשות התכנונית) וכן מחסן (ככל שתכנון הפרויקט יאפשר).

מימון פעולות הפינוי וההובלה

החברה תדאג לממן ולבצע את פינוי הדירות והובלת תכולתן לדירות השכורות הזמניות של בעלי הדירות ובחזרה לדירות החדשות.

תשלום שכ"ד בתקופת הפינוי

החברה תישא בתשלום דמי השכירות של בעלי הדירות למשך תקופת הפינוי, לפי שווי השכ"ד בדירה המפונה שייקבע על ידי שמאי המוסכם על היזם ועל בעלי הדירות.

Go to Top
icon contact
icon contact phone מענה טלפוני icon contact mail שליחת מייל icon contact whatsapp WHATSAPP icon contact mobile שליחת sms