כניסה לאזור האישי

הביטחון שלכם

הביטחון שלכם הוא האחריות שלנו

בחברה להתחדשות ירושלים מבינים, כי בעבור מרבית מבעלי הדירות בישראל דירת מגוריהם היא דירתם היחידה והנכס היקר ביותר שלהם. האחריות הגדולה המונחת על כתפי החברה היזמית היא אחריותה כלפי כל אחד ואחת מבעלי הדירות, שמפקידים בידיה את הדירה שלהם אחרי שערכו מכרז ובחרו בה להוביל את הפרויקט אצלם בבניין. הסיכון שהם לוקחים ברור מאליו, ולכן נושא הבטוחות והביטחונות שמציעה החברה להתחדשות ירושלים לשותפיה בעלי הדירות הוא בעל חשיבות עליונה. להלן מרכיבי הבטוחות והביטחונות שמוענקים על ידינו לבעלי הדירות:

ערבות בנקאית

כנגד פינוי הנכס יקבל בעל הדירה ערבות בנקאית (לפי חוק המכר החדש) המותאמת לשווי ולערך של הדירה החדשה. בנוסף יקבל בעל הדירה ערבות בנקאית אוטונומית (בלתי תלויה) להבטחת תשלום דמי השכירות לכל תקופת הבנייה ועד חזרתו לדירתו

ליווי בנקאי

הפרויקט מלווה על ידי אחד הבנקים הגדולים במתכונת פרויקט סגור, כך שהשעבוד לטובת הבנק המלווה נעשה אך ורק לצורך בניית הפרויקט המסוים.

מפקח מטעם הדיירים

המפקח על פרויקט נבחר על ידי בעלי הדירות ומשמש איש אמונם, תוך ששכרו משולם על ידי החברה. מדי חודש מועבר למפקח על הדיירים דו"ח הפיקוח של הבנק המלווה.

תשלום היטלים ומיסים לרשויות

ההיטלים והמיסים החלים על הפרויקט מושתים אך ורק על החברה ומשולמים תמיד על ידה, לעולם לא על ידי בעלי הדירות.

תשלום לבעלי מקצוע

שכר טרחתם של כלל יועצי הפרויקט ובעלי המקצוע שלוקחים בו חלק, לרבות עו"ד מטעם הדיירים, חברת הניהול, השמאי ומפקח הבנייה, משולם כולו על ידי החברה.

רישום הנכס

החברה להתחדשות ירושלים מלווה את בעלי הדירות בתהליך רישום הנכס מול הרשויות, לרבות מינהל מקרקעי ישראל.
Go to Top
icon contact
icon contact phone מענה טלפוני icon contact mail שליחת מייל icon contact whatsapp WHATSAPP icon contact mobile שליחת sms