כניסה לאזור האישי

התהליך

התהליך

בעבורנו, פרויקט מוצלח הוא פרויקט שבו אתם, בעלי הדירות, מקבלים את מקסימום התמורה במסגרת הזכויות בתוך לוח הזמנים היעיל ביותר. אנו משקיעים משאבים עצומים כבר מראשית הדרך, כדי לאפשר לחברה לנהל תהליך ארוך טווח, יסודי ומקצועי, ההמבוסס על איתנות פיננסית, חוזקות ניהוליות וכמובן ניסיון מצטבר. תהליך העבודה בפרויקט פינוי-בינוי מורכב מפרטים רבים, וכולל גם התקשרויות משפטיות וחוזיות שונות בין בעלי הדירות ליזם ובין היזם לרשויות ולפונקציות מקצועיות רבות. אנו מודעים לרגישות ולרצון של בעלי הדירות לראות ולוודא, שהתהליך מתבצע בזמן הקצר ביותר ועל הצד הטוב ביותר.

1

הקמת נציגות בעלי דירות

הקמת נציגות הטרוגנית של בעלי הדירות, שתוביל את הפרויקט יחד עם החברה. כך יגיעו כולם בביטחון לשולחן המשא ומתן.

2

פגישת היכרות
התהליך נפתח בפגישת היכרות של החברה עם נציגות בעלי הדירות, שבה החברה מציגה את ניסיונה ויכולותיה, את הנתונים הידועים לה על הבניין (לרבות בנושא זכויות הבנייה באזורו) ואת עקרונות העבודה היחודיים לה.

3
אישור הנציגות

קבלת אור ירוק מנציגות בעלי הדירות להתקדם למו"מ לקראת הגעה להסכם עם כלל הדיירים לגבי קידום הפרויקט.
4

גיבוש הקונספט התכנוני

נציגות בעלי הדירות מקיימת ישיבות עם צוותי המהנדסים והאדריכלים של הפרויקט, כדי להחליט לגבי השטחים הציבוריים בבניין, העמדת הדירות והנראות החיצונית של המעטפת.

5
גיבוש המתווה המשפטי

עו”ד מטעם בעלי הדירות (שיצורף לתהליך מיד בראשיתו) יפעל מול הצוות המשפטי של החברה כדי לגבש את ההסכם בין בעלי הדירות לבין היזם.
6

אישור המפרט הטכני

החברה מלווה את הנציגות (לרבות מפקח בנייה מטעמה) בהרכבת המפרט הטכני של הבניין החדש, כולל סיורים מודרכים באולמות תצוגה יחד עם אנשי מקצוע.

7
הגשת תוכניות לקבלת היתר

לאחר אישור ההסכם הסופי וחתימה של למעלה מ-80% מבעלי הדירות, החברה מגישה תוכניות לעירייה ופועלת ביעילות מול ועדות התכנון לקבלת ההיתר.
8

קבלת היתר בניה ופינוי

כאשר מתקבל ההיתר, נקבע תאריך לפינוי וניתנת לדיירים הודעה על כך. החברה מלווה את הפינוי ודואגת לכל שנדרש כדי להקל על המעבר.

9
תכנון הדירה

החברה מעמידה לרשות כל אחד מבעלי הדירות מספר שעות לפגישה עם אדריכל הפרויקט לשם תכנון פנים הדירה החדשה.
10

אכלוס מחדש

לאחר סיום העבודות וקבלת טופס 4 מהעירייה, הדירות החדשות נמסרות לבעלי הדירות ומתבצע רישום הבית המשותף וכן רישום הדירות על שמות בעליהן במרשם המקרקעין (טאבו). בשלב זה נמסרת ערבות לבעלי הדירות עד לתום שנת הבדק.
1

הקמת נציגות בעלי דירות

הקמת נציגות הטרוגנית של בעלי הדירות, שתוביל את הפרויקט יחד עם החברה. כך יגיעו כולם בביטחון לשולחן המשא ומתן.
3

אישור הנציגות

קבלת אור ירוק מנציגות בעלי הדירות להתקדם למו"מ לקראת הגעה להסכם עם כלל הדיירים לגבי קידום הפרויקט.
5

גיבוש המתווה המשפטי

עו”ד מטעם בעלי הדירות (שיצורף לתהליך מיד בראשיתו) יפעל מול הצוות המשפטי של החברה כדי לגבש את ההסכם בין בעלי הדירות לבין היזם.
6

אישור המפרט הטכני

החברה מלווה את הנציגות (לרבות מפקח בנייה מטעמה) בהרכבת המפרט הטכני של הבניין החדש, כולל סיורים מודרכים באולמות תצוגה יחד עם אנשי מקצוע.
8

קבלת היתר בנייה ופינוי

כאשר מתקבל ההיתר, נקבע תאריך לפינוי וניתנת לדיירים הודעה על כך. החברה מלווה את הפינוי ודואגת לכל שנדרש כדי להקל על המעבר.
10

אכלוס מחדש

לאחר סיום העבודות וקבלת טופס 4 מהעירייה, הדירות החדשות נמסרות לבעלי הדירות ומתבצע רישום הבית המשותף וכן רישום הדירות על שמות בעליהן במרשם המקרקעין (טאבו). בשלב זה נמסרת ערבות לבעלי הדירות עד לתום שנת הבדק.
9

תכנון הדירה

החברה מעמידה לרשות כל אחד מבעלי הדירות מספר שעות לפגישה עם אדריכל הפרויקט לשם תכנון פנים הדירה החדשה.
7

הגשת תוכניות לקבלת היתר

ללאחר אישור ההסכם הסופי וחתימה של למעלה מ-80% מבעלי הדירות, החברה מגישה תוכניות לעירייה ופועלת ביעילות מול ועדות התכנון לקבלת ההיתר.
4

גיבוש הקונספט התכנוני

נציגות בעלי הדירות מקיימת ישיבות עם צוותי המהנדסים והאדריכלים של הפרויקט, כדי להחליט לגבי השטחים הציבוריים בבניין, העמדת הדירות והנראות החיצונית של המעטפת.
2

פגישת היכרות

התהליך נפתח בפגישת היכרות של החברה עם נציגות בעלי הדירות, שבה החברה מציגה את ניסיונה ויכולותיה, את הנתונים הידועים לה על הבניין (לרבות בנושא זכויות הבנייה באזורו) ואת עקרונות העבודה היחודיים לה.

אנחנו ואתם

עובדים ביחד

החברה להתחדשות ירושלים עוסקת בתחום הפינוי-בינוי על כל היבטיו, והצלחתה מבוססת על אסטרטגיה ברורה בעלת שלושה קווים מקבילים: ליווי צמוד

הביטחון שלכם

בחברה להתחדשות ירושלים מבינים, כי בעבור מרבית מבעלי הדירות בישראל דירת מגוריהם היא דירתם היחידה והנכס היקר ביותר שלהם. האחריות

הרווח שלכם

בשונה ממרבית החברות היזמיות בתחום, החברה להתחדשות ירושלים משמשת בשני הכובעים – זה של היזם וזה של הקבלן המבצע, דבר

הפרויקטים שלנו

מבשרת ציון – מתחם הקסטל/ראשונים

מבשרת ציון – מתחם הראל

ירושלים – שכונת ”שיכון חב”ד”, מתחם אלקנה 12-14 / חנה 17

ירושלים – שכונת גילה, מתחם החסידה

ירושלים – שכונת גילה, מתחם הגננת / יהלום / אלמוג / ברקת

ירושלים – שכונת גילה, מתחם הצוף

ירושלים – שכונת רמות, מתחם ראובן מס 126-136

ירושלים – שכונת רמות, מתחם ראובן מס 128-138

ירושלים – שכונת רמות, מתחם נלסון גליק

ירושלים – שכונת רסקו, מתחם טשרניחובסקי / הרצוג

ירושלים – שכונת קרית שמואל, מתחם הפלמ"ח /איתמר בן אבי / חרל"פ

ירושלים – שכונת קרית משה, מתחם פרבשטיין

בני ברק – שכונת תל גיבורים, מתחם ז'בוטינסקי

בני ברק – שכונת תל גיבורים, מתחם יונתן

ירושלים – שכונת ארנונה, מתחם שלום יהודה

ירושלים – שכונת קרית יובל, מתחם מאיר אבנר

ירושלים – שכונת קרית יובל, מתחם בורוכוב

ירושלים – שכונת קרית יובל, מתחם ברזיל

ירושלים – שכונת קרית יובל, זנגוויל 9

Go to Top
icon contact
icon contact phone מענה טלפוני icon contact mail שליחת מייל icon contact whatsapp WHATSAPP icon contact mobile שליחת sms